Ebook Nameraka nihongo kaiwa dành cho Trung cấp: Phần 1

Giáo trình Nameraka nihongo kaiwa dành cho Trung cấp giới thiệu cho người học những mẫu đàm thoại giao tiếp trong thực tế, những mẫu thành ngữ cố định thường được dùng trong đàm thoại hàng nhày được trình bày một các dễ hiểu Ngoài ra sau mỗi phần bài tập luyện tập phần luyện tập là các phần luyện tập nghe hiểu kèm theo băng casssette hỗ trợ phần âm thanh. Đây là tài liệu dành cho các học viên đã hoàn thành xong chương trình sơ cấp trở lên. Dưới đây là phần 1, nội dung phần 1 cung cấp cho người học phần bài học biến âm đặc trựng trong ngôn ngữ đàm thoại và hình thái ngôn ngữ đàm thoại. Mời các bạn cùng tham khảo.