Ebook Mainichi no kikitori plus 40 tập 2: Phần 1

Cuốn sách Mainichi no kikitori plus 40 tập 2 là cuốn Hạ trong bộ giáo trình Mainichi no kikitori plus 40. Sách cung cấp cho người học 20 chủ đề khác nhau về đời sống xã hội ở Nhật giúp các bạn nâng cao hiểu biết của bản thân về nước Nhật. Thông qua việc học nghe hiểu ở cuốn sách này, các bạn có thể mở rộng được vốn từ vựng và biết thêm các hyougen hay sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách với 10 chủ đề nghe khác nhau theo phương thức tự luận, tức là các bạn sẽ được nghe và sau đó tự mình điền vào đoạn nội dung còn khuyết và xác nhận lại bằng đoạn script có ở cuối sách. Để rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Nhật, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.