Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất - Hoàng Thiếu Long

Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất gồm 10 chương, giới thiệu 10 loại hình khai cục gồm: Loại hình khai cục tấn công nhanh, loại hình khai cục đối công, loại hình khai cục tấn công mặt biên, loại hình khai cục thịnh hành, loại hình khai cục trào lưu mới,..., loại hình khai cục chậm điều quân. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn có thể nắm vững được những thông tin mới nhất về các loại hình khai cục cờ tướng hiện nay để cớ thể vận dụng vào thực tế chơi cờ của mình.