Ebook Cẩm nang giao tiếp thương mại

Ebook Cẩm nang giao tiếp thương mại tập trung vào chủ đề giao tiếp ở mức độ cá nhân giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn trong việc diễn đạt văn bản, đối thoại, thuyết trình cũng như trực tiếp đối thoại với người khác.... Mời các bạn cùng tham khảo ebook đê nắm chi tiết nội dung.