Ebook 500 mẫu ngữ pháp tiêu biểu tiếng Nhật bậc Trung cấp và Thượng cấp: Phấn 2

Cuốn sách 500 mẫu ngữ pháp tiêu biểu tiếng Nhật bậc Trung cấp và Thượng cấp là cuốn sách hay, nổi tiếng và là một trong những tài liệu cần phải có trong tủ sách học tiếng Nhật. Cuốn sách này phù hợp với những bạn đã hoàn thành xong bậc học Sơ cấp, người đã sẵn sàng để tiến thêm một bước qua trình độ Trung - thượng cấp. Phần 2 của cuốn sách được giới thiệu ngay sao đây bao gồm 15 chủ đề còn lại của cuốn sách nhằm giúp các bạn nắm bắt nhanh chóng các mẫu ngữ pháp thông dụng và tiêu biểu trong tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo.