Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không

Đồ án với mục tiêu phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng phù hợp và hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Đáp ứng yêu cầu mua, đổi hay huỷ vé của khách hàng; quản lý việc thêm nhân viên, sửa thông tin cá nhân của nhân viên; quản lý việc thêm một chu trình bay; các mẫu như vé, bảng lương nhân viên, các chuyến bay trong một khoảng thời gian xác định phải được hệ thống thực hiện.