Chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp và truyền miệng trong ngành hàng không nội địa Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ hàng không, đến thông tin truyền miệng thông qua hình ảnh doanh nghiệp trong ngành hàng không nội địa Việt Nam. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 298 hành khách sử dụng dịch vụ hàng không nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất.