Bản tin Thị trường Bảo hiểm toàn cầu - Số 4 (53)

Bản tin với các thông tin bảo hiểm trong nước, bảo hiểm quốc tế và các nghiên cứu trao đổi với một số bài viết như: nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; tổng quan thị trường bảo hiểm; New Zealand các công ty bảo hiểm đã chi 11 tỷ USD bồi thường cho trận động đất ở Canterbury; Thái Lan doanh nghiệp bảo hiểm có thể giảm phí do thị trường tăng trưởng chậm... Để biết thêm chi tiết các thông tin mời các bạn cùng tham khảo bản tin.