Bản tin Học viện Hàng không Việt Nam - Nội san khoa học: Kỳ 1 tháng 12/2018

Một số đề tài nghiên cứu trên nội san khoa học: ứng dụng kỹ thuật điều khiển thông minh trên hệ thống giữ xe tự động; ứng dụng thuật toán Haar-like kết hợp K-nearst Neighbors để nhận diện khuôn mặt cho robot chuyên chở hành lý tại sân bay; các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công việc tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành phố hồ chí minh; tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế: điều gì thực sự cải thiện lợi ích của người dân... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.