Bài giảng Súng trường bán tự động CKC - Lê Xuân Luyện

Bài giảng Súng trường bán tự động CKC có nội dung giới thiệu về đặc điểm, cấu tạo, tính năng chiến đấu, cách tháo lắp súng và các nội dung khác. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.