Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu

"Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 1: Một số vấn đề chung về thương hiệu" trình bày quan niệm về thương hiệu; vai trò của thương hiệu; thương hiệu – tài sản của doanh nghiệp. Để nắm chắc kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.