Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Bài giảng Quản trị nhân lực của Đại học Mở TP Hồ Chí Minh gồm 6 chương trình bày tổng quan về quản trị nhân lực. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực.