Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế

"Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Bài 5: Quản trị tài chính quốc tế" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Thị Thu Hường cung cấp các kiến thức về các mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con về xác định và kiểm soát các kế hoạch tài chính; kỹ thuật thông dụng được sử dụng trong quản lý dòng tiền mặt toàn cầu; chiến lược quản trị rủi ro hối đoái được các công ty sử dụng.