Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức về chuyển mạch kênh, chuyển mạch không gian tương tự. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.