Bài giảng Bảo hiểm hàng không

Bài giảng Bảo hiểm hàng không trình bày những nội dung chính như: khái niệm, các loại hình bảo hiểm hàng không, bảo hiểm thân máy bay... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.