• Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 1 trình bày các kiến thức chung về vi mạch số. Thông qua chương này, người học có thể nắm bắt được các khái niệm chung về vi mạch số, các công nghệ thiết kế vi mạch số. Đồng thời trong chương này còn giới thiệu về các IC khả trình dạng SPLD. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vaa 26/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.1 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.1 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày về lịch sử phát triển ngôn ngữ VHDL, cấu trúc chương trình VHDL, kiến trúc dạng hành vi và dạng luồng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   16 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) chương 2.2 trình bày các nội dung sau đây: Kiến trúc kiểu cấu trúc, mô phỏng trên ModelSim, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.3 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.3 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) cung cấp cho người học các kiến thức về toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Bài giảng còn cung cấp cho người học một số bài tập để người học có thể nắm bắt được những nội dung chủ yếu của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vaa 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.4 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.4 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 2.4 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các phát biểu tuần tự trong ngôn ngữ VHDL. Trong chương này còn có một số bài tập trắc nghiệm về các lệnh tuần tự trong VHDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.5 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 2.5 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) chương 2.5 trình bày về các phát biểu đồng thời trong ngôn ngữ VHDL. Phát biểu đồng thời dùng mô tả cho mạch dạng cấu trúc hoặc dataflow. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p vaa 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.1 trình bày về thiết kế các khối số thông dụng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học biết cách đánh giá hiệu quả của thiết kế, biết được vai trò của yếu tố thuật toán trong bài toán thiết kế số và các thuật toán cơ bản của khối cộng, khối dịch. Mời tham khảo.

   14 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.2 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.2 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 3.2 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các nội dung: Khối nhân số nguyên có dấu và không dấu sử dụng thuật toán cộng dịch trái, cộng dịch phải, mã hóa Booth. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.3 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.3 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 3.3 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) trình bày các nội dung chính sau: Khối chia số nguyên có dấu và không dấu, phương pháp tiết kiệm tài nguyên thiết kế bằng cấu trúc lặp cứng. Ngoài ra trong bài giảng còn có một số bài tập trắc nghiệm giúp người học hệ thống lại kiến thức cơ bản trong bài học.

   15 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.4 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.4 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.4 trình bày một số nội dung về thiết kế các khối nhớ và máy trạng thái hữu hạn. Ngoài ra, cuối bài giảng cung cấp các bài tập trắc nghiệm để người học có thể nắm bắt được các kiến thức cơ bản của bài giảng.

   21 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.5 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 3.5 - Trịnh Quang Kiên

  Chương 3.5 của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design) giúp người học nắm được các định dạng cơ bản của số thực, hiểu về các khối làm việc số thực và kỹ thuật pipelined. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các định dạng số thực, số thực dấu phảy động, số thực dấu phảy tĩnh, làm tròn số thực, thiết kế các khối làm việc với...

   21 p vaa 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 - Trịnh Quang Kiên

  Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 - Trịnh Quang Kiên

  Mục tiêu của bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.1 là giới thiệu tổng quan về công nghệ FPGA, so sánh FPGA với các công nghệ thiết kế và xử lý ứng dụng cho các bài toán số. Kiến trúc tổng quan và Kiến trúc Xilinx FPGA, nắm được nguyên lý làm việc của FPGA.

   29 p vaa 26/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số