Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 14/2017

Các nội dung tạp chí trình bày như ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017 (Techfest 2017); dự án First hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ ba; Startup Việt Airlala “giật” giải thưởng khởi nghiệp APEC trị giá 25.000 USD; Vietnam Travel Consultant khi du lịch trải nghiệm lên ngôi; hệ sinh thái khởi nghiệp London những bài học từ nước Anh; vai trò của chính phủ trong việc khuyến khích các hoạt động kinh doanh mạo hiểm.