Tạp chí Bản tin Thông tin Khoa học Bảo hiểm Xã hội - Số 3/2018

Tạp chí với các bài viết nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức của các tổ chức giúp việc và BHXH cấp tỉnh, cấp huyện của BHXH Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT , BHTN; giải pháp tăng số lượng người tham gia BHYT hộ gia đình ở tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020; Giải pháp tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...