Giáo trình Tổng quan Du lịch

Giáo trình Tổng quan Du lịch khái quát về hoạt động du lịch, thời vụ du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch, chất lượng phục vụ du lịch. Với các bạn chuyên ngành Du lịch thì đây là tài liệu hữu ích.