Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân

"Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân" thông tin đến người học những kiến thức về khái niệm cơ bản của chức năng lãnh đạo; các yếu tố cấu thành lãnh đạo; nguyên tắc xử thế của người lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; nấc thang sau đây để ta lựa chọn phong cách ra quyết định; những tiêu chuẩn cơ bản về đánh giá phong cách lãnh đạo; phương pháp lãnh đạo; xung đột và quản lý xung đột; nguyên nhân, mức độ và tính chất của xung đột; nguyên nhân của xung đột; tố chất tạo nên một nhà lãnh đạo giỏi.