• Quản lý hoạt động marketing: Thiết kế chương trình quảng cáo

    Quản lý hoạt động marketing: Thiết kế chương trình quảng cáo

    Quảng cáo là những hình thức trình bày gián tiếp và khuếch trương ý tưởng, sản phẩm hay dịch vụ được người bảo trợ nhất định trả tiền. Người chi tiền cho quảng cáo không chỉ có các doanh nghiệp, mà còn có các tổ chức của Nhà nước và các tổ chức xã hội quảng cáo sự nghiệp của mình. Quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà các...

     17 p vaa 31/12/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số