• Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7A năm 2017

  Tạp chí với các bài viết: Tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo; Những điểm mới trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về doanh nghiệp KH&CN...

   68 p vaa 01/02/2020 16 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2017 với một số bài viết: Đánh giá năng lực quốc gia về ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong việc thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế; Kinh nghiệm rút ra từ các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

   68 p vaa 01/02/2020 19 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6B năm 2017 thông tin độc giả với các bài viết: Nguyên nhân và đặc điểm của nhược thị ở trẻ em khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương; Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong điều trị UTĐT bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất theo phác đồ FOLFOX4; Nghiên cứu đặc điểm thực vật của...

   68 p vaa 01/02/2020 16 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 6A năm 2017 với các bài viết: Dự thảo Luật CGCN (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn; thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay; Việt Nam thúc đẩy, triển khai sáng kiến APEC về tiêu chuẩn, chứng nhận cho mô hình đô thị thông minh; Xây dựng và phát...

   68 p vaa 01/02/2020 18 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 7B năm 2017 với các bài viết: Ứng dụng phương pháp điện di mao quản nhằm theo dõi sự gia tăng hàm lượng của một số axit hữu cơ mạch ngắn trong biodiesel theo thời gian; Tác động của hệ thống hồ chứa lớn đến dòng chảy trên hệ thống sông Hồng; Đánh giá độ tinh sạch và hàm lượng của phycocyanin được...

   68 p vaa 01/02/2020 18 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9A năm 2017 cung cấp đến bạn đọc với các bài viết: Cần lấy yếu tố con người làm trung tâm cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển hiệu quả và bền...

   68 p vaa 01/02/2020 19 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 9B năm 2017 với các bài viết: Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách chúng khỏi nền Zr(IV) bằng phương pháp chiết dung môi với TBP/Toluen; Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và điều kiện nuôi cấy nhân tạo đến sinh trưởng phát triển của nấm Cordyceps militaris; Nghiên cứu...

   68 p vaa 01/02/2020 18 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 10B năm 2017

  Một số bài viết đăng tải trên tạp chí như: Đánh giá kết quả tạo hình tai trong điều trị dị tật tai nhỏ bẩm sinh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Ảnh hưởng của những thông số kỹ thuật trong phương pháp hydrat hóa màng phim lipid lên kích thước tiểu phân liposome piroxicam; Nghiên cứu đặc điểm di truyền tế bào của bọ xít hút máu Triatoma...

   68 p vaa 01/02/2020 6 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12A năm 2017 với các bài viết: Tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo đồ gá hàn khung vỏ xe ô tô con; Áp dụng hệ thống giám sát diện rộng cho hệ thống điện Việt Nam; Sử dụng sinh khối và tiềm năng sản xuất sinh khối từ nguồn nguyên liệu thế hệ thứ...

   76 p vaa 31/12/2019 33 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11B năm 2017

  Nội dung tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 11B năm 2017 với các bài viết: Nâng cao hiệu quả khai phá tập hữu ích cao bằng giải pháp chiếu ngược P-set; Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan; Nghiên cứu tổng hợp Ni-Doped MIL-53(Fe) và khả năng hấp phụ Rhodamine B trong môi...

   68 p vaa 31/12/2019 36 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 1A năm 2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 1A năm 2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 1A năm 2018 thông tin đến quý độc giả một số bài viết: Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020 và những con số; thấy gì từ chỉ số năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ của Việt Nam 2006-2017; Khởi nghiệp là chấp nhận mạo hiểm trong sự tính toán, dự đoán những rủi ro có...

   76 p vaa 31/12/2019 31 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12B năm 2017

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Số 12B năm 2017 trình bày các bài viết: Đánh giá tổn thương hoàng điểm trên bệnh thoái hóa hoàng điểm tuổi già bằng OCT; Bước đầu nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi và tủy xương của bệnh nhân lao phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương; Tối ưu hóa thành phần chất nhũ hóa trong điều chế giá mang lipid...

   68 p vaa 31/12/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số