• Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 1 Tổng quan về văn hoá kinh doanh thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, quá trình phát triển của văn hóa, phân loại văn hóa, đặc trưng của văn hóa, chức năng của văn hóa, vai trò của văn hóa.

   30 p vaa 24/03/2017 467 4

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng "Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng và quản trị chất lượng, các nội dung cơ bản của quản trị chất lượng, tổ chức triển khai hệ thống quản trị chất lượng, các kỹ thuật và công cụ quản trị chất lượng,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vaa 24/03/2017 409 4

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Ngọc Thông

  Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Ngọc Thông

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị chất lượng" nhằm giúp sinh viên có thể hiểu được các khái niệm cơ bản trong quản trị chất lượng, các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng; mô tả được cách thức tiến hành hệ thống quản lý chất lượng toàn diện; phân tích được đặc điểm và vai trò của những hệ thống chất lượng. Mời các bạn...

   60 p vaa 24/03/2017 443 4

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 3 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 3 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp, các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp, thay đổi văn hoá doanh nghiệp, các dạng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và phát triển văn hóa...

   48 p vaa 24/03/2017 661 3

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) - MBA Vũ Quốc Việt Nam

  Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) - MBA Vũ Quốc Việt Nam

  Bài giảng Quản trị thương hiệu (Brand management) giúp sinh viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng hoạch định xây dựng thương hiệu trong thực tiễn và có thể bắt tay ngay trong việc triển khai các hoạt động xây dựng & phát triển thương hiệu tại doanh nghiệp.

   428 p vaa 18/12/2014 462 3

 • Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp - GS.TS. Bùi Xuân Phong

  Bài giảng đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp của giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Phong, dành cho các bạn sinh viên khoa quản trị kinh doanh tham khảo về đạo đức trong kinh doanh của một doanh nghiệp.

   300 p vaa 18/12/2014 648 3

 • Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Quản trị nhân lực của Đại học Mở TP Hồ Chí Minh gồm 6 chương trình bày tổng quan về quản trị nhân lực. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực.

   112 p vaa 18/12/2014 471 3

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 4 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 4 Văn hoá trong hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: ứng xử trong nội bộ, tác động của văn hoá ứng xử, văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

   36 p vaa 24/03/2017 499 2

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 2 Tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, các cấp độ văn hóa doanh nghiệp, tác động tích cực của văn hóa doanh nghiệp, vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp.

   18 p vaa 24/03/2017 442 2

 • Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh do ThS. Trần Văn Tùng biên soạn giới thiệu vai trò, nhiệm vụ phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp so sánh, phương pháp xác định nhân tố, phân tích các mối quan hệ chủ yếu trong sản xuất, phân tích tình hình đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mời bạn đọc tham khảo

   100 p vaa 12/12/2013 476 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thuý Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Thuý Anh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp; công cụ phân tích và đánh giá tài chính DN; công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư; kiến thức, kỹ năng về việc huy động vốn doanh nghiệp; kiến thức về quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của doanh nghiệp.

   57 p vaa 23/05/2017 585 2

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp: Chương 5 - GV. Phạm Đình Tịnh

  Chương 5 Văn hoá và hội nhập toàn cầu thuộc bài giảng văn hóa doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, tìm hiểu về văn hoá, tìm hiểu và phân tích văn hoá, nhận ra những kiểu mẫu văn hoá, thích nghi với những khác biệt văn hoá.

   15 p vaa 24/03/2017 445 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số