• Luật hàng không dân dụng Việt Nam

    Luật hàng không dân dụng Việt Nam

    Luật này quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.

     66 p vaa 30/07/2019 482 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vaa