• Quản trị chi phí

    Quản trị chi phí

    Tài liệu Quản trị chi phí được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được cách thức các doanh nghiệp doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược cạnh tranh, phương pháp quản trị chi phí và cách sử dụng nó để giúp doanh nghiệp thành công,... Mời các bạn tham khảo.

     170 p vaa 12/12/2013 490 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số