• Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử; các học thuyết kinh tế; trường phái trọng thương;...

   121 p vaa 22/07/2022 67 0

 • Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Ebook Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2 - TS. Đinh Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Cuốn sách "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes;...

   170 p vaa 22/07/2022 68 0

 • Ebook Nghệ thuật kinh doanh của người thành đạt: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật kinh doanh của người thành đạt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp làm giàu của người thành đạt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quyết tâm; Nghị lực; Sức mạnh đội cố vấn; Sức huyền bí của việc thay đổi dục tính; Tiềm thức; Giác quan thứ sáu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p vaa 23/05/2022 67 0

 • Ebook Nghệ thuật kinh doanh của người thành đạt: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật kinh doanh của người thành đạt: Phần 1

  "Phương pháp làm giàu của người thành đạt" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ý niệm tạo nên hiện thực; Khao khát; Niềm tin; Tự kỷ ám thị; Kiến thức chuyên môn; Trí tưởng tượng; Kế hoạch rành mạch, rõ ràng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p vaa 23/05/2022 76 0

 • Ebook Bán hàng thành công: Phần 2

  Ebook Bán hàng thành công: Phần 2

  Tiếp thục phần 1, Ebook Bán hàng thành công phần 2 trình bày nội dung về quá trình kết thúc bán hàng, cung cấp dịch vụ, ối mặt với sự khó chịu của khách hàng, kỹ năng đàm phán,.. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết!

   53 p vaa 23/05/2022 63 0

 • Ebook Bán hàng thành công: Phần 1

  Ebook Bán hàng thành công: Phần 1

  Ebook Bán hàng thành công phần 1 giới thiệu nội dung nhận thức về bán hàng, lên kế hoạch để thành công, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp, thuyết trình bán hàng. Mời các bạn tham khảo!

   152 p vaa 23/05/2022 69 0

 • Ebook Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác: Phần 2

  Ebook Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác, có kết cấu nội dung gồm những phần còn lại: tiến hành đàm phán, dẫn nhập, mở đầu, trao đổi thông tin, đề nghị, thương lượng, kết thúc đàm phán,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p vaa 23/05/2022 69 0

 • Ebook Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác: Phần 1

  Ebook Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, tìm hiểu về đàm phán, bước chuẩn bị đàm phán, ...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vaa 23/05/2022 67 0

 • Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo: Phần 2

  Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo: Phần 2

  Phần 2 của sách Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo nói về vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng gắn kết và phát triển văn hóa, các nhà lãnh đạo có thể quản lý sự thay đổi văn hóa như thế nào, các vai trò mới cho người lãnh đạo và công tác lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo

   252 p vaa 23/05/2022 63 0

 • Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo: Phần 1

  Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo: Phần 1

  Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo mang lại cho độc giả những hiểu biết cơ bản và cập nhật nhất đó là văn hóa doanh nghiệp và thuật lãnh đạo doanh nghiệp. Phần 1 cuốn sách gồm 2 nội dung chính: định nghĩa về văn hóa và lãnh đạo tổ chức các khía cạnh của văn hóa. Mời các bạn tham khảo!

   263 p vaa 23/05/2022 66 1

 • Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh được trình bày nội dung còn lại như sau: phương pháp giải quyết vấn đề dành cho nhóm lớn, trò chơi kinh doanh trong việc giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vaa 23/05/2022 66 0

 • Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Kĩ năng giải quyết vấn đề trong kinh doanh được trình bày với những nội dung chính như sau: sử dụng công cụ nào và khi nào, bản chất của việc giải quyết vấn đề, phương php1 giải quyết vấn đề cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p vaa 23/05/2022 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số