• Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ: Tập 1

    Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ: Tập 1

    Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ hướng đến trình bày các nội dung cơ bản sau: Tổ chức doanh nghiệp thương mại, sử dụng và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật thương mại, nghiệp vụ kinh doanh thương mại. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

     376 p vaa 12/12/2013 424 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số