• Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức về tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập vào môi trường làm việc, đào tạo và phát triển, đánh giá hoàn thành công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p vaa 31/07/2021 53 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân" giúp người học nắm được những kiến thức về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển nhân sự; lương bổng và đãi ngộ.

   77 p vaa 31/07/2021 48 1

 • Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt

  "Ebook Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo chủ chốt" giúp các bạn dễ dàng trong việc lên kế hoạch, giao việc, quản lý thời gian, giao tiếp, phát triển thành viên và ra quyết định.

   42 p vaa 30/06/2021 65 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 1' gồm 2 chương với các nội dung dựa vào các nguồn thông tin để nắm bắt cơ hội; một mình, một cách, lập kỳ tích với ánh sáng tạo mới.

   121 p vaa 30/05/2021 79 0

 • Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2

  'Ebook Các nhà kinh doanh đấu trí như thế nào – 90 con đường tắt trở nên giàu có: Phần 2' được nối tiếp phần 1 trình bày kinh doanh siêu thường, thu tiền của thiên hạ; đặt đạo đức và sự chân thành lên hàng đầu.

   94 p vaa 30/05/2021 41 0

 • Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 1 present setting the scene; determining the need; getting started; running the business.

   203 p vaa 26/04/2021 63 0

 • Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2

  Ebook Business and corporate aviation management - On-demand air transportation: Part 2 present flight department management; operations; maintenance; safety; putting it all together; business aviation background.

   182 p vaa 26/04/2021 62 0

 • Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Quản trị học: Lãnh đạo – TS. Bùi Quang Xuân" thông tin đến người học những kiến thức về khái niệm cơ bản của chức năng lãnh đạo; các yếu tố cấu thành lãnh đạo; nguyên tắc xử thế của người lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; nấc thang sau đây để ta lựa chọn phong cách ra quyết định; những tiêu chuẩn cơ bản về đánh giá phong...

   83 p vaa 31/03/2021 70 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra

  Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 7: Kiểm tra" thông tin đến người học khái niệm chức năng kiểm tra; vai trò của chức năng kiểm tra; quy trình kiểm tra và các bước trong quy trình kiểm tra; phân biệt các hình thức kiểm tra; các phương pháp kiểm tra; các nguyên tắc kiểm tra.

   23 p vaa 31/03/2021 68 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 6: Lãnh đạo" với các kiến thức về khái niệm và vai trò của công tác lãnh đạo; các lý thuyết về nhu cầu, động cơ, động lực thúc đẩy; các phương pháp lãnh đạo; các phong cách lãnh đạo.

   35 p vaa 31/03/2021 58 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức

  Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức

  "Bài giảng Quản trị học - Bài 5: Chức năng tổ chức" trình bày khái niệm, nội dung chức năng tổ chức; tổ chức cơ cấu quản lý; tổ chức quá trình quản lý.

   36 p vaa 31/03/2021 58 0

 • Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

  Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về định nghĩa công tác lập kế hoạch và vai trò của nó; các loại kế hoạch trong tổ chức; nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch; các bước lập kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng một bản kế hoạch.

   35 p vaa 31/03/2021 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số