• Chiến lược giá các hãng máy bay tại Việt Nam

    Chiến lược giá các hãng máy bay tại Việt Nam

    Tài liệu nghiên cứu về chiến lược giá vé của các hãng máy bay tại Việt Nam thông qua các chiến lược xúc tiến, những yếu tố quyết định giá vé, bí mật đằng sau những chiếc vé máy bay giá rẻ.

     7 p vaa 31/12/2019 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số