• Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2

  Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 2 tiếp tục trình bày các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính như: Thủ thuật hay về phần mềm Word, thủ thuật hay về excel, thủ thuật nén siêu cấp, định thời gian boot máy, thủ thuật phục hồi file ZIP bị hỏng, thủ thuật hay trong phần mềm đồ họa photoshop. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vaa 28/07/2020 14 0

 • Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Ebook Các mẹo hay khi sử dụng máy vi tính: Phần 1

  Hiện nay, phần mềm Microsoft Office đã chứng tỏ nó có khả. năng đáp ứng tốt các vấn đề về xử lí số liệu, việc soạn thảo các văn bản, hỢp đồng kinh tế... mà từ trước ta vẫn phải làm bằng tay... Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được phần mềm này và để tiết kiệm thời gian đến các trung tâm tin học chúng tôi biên soạn...

   131 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử

  Giáo trình Soạn thảo văn bản điện tử được xây dựng theo chương trình khung cho nghề Tin học văn phòng với những nội dung gần gũi với thực tế nhằm mong muốn tạo cho học sinh sinh viên thực hiện được các thao cơ bản nhằm rèn luyện kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản để ứng dụng vào thực tế công việc.

   86 p vaa 28/07/2020 12 0

 • Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình Excel căn bản

  Giáo trình bao gồm các nội dung: giao diện Excel 2010 và thao tác cơ bản; nhập và định dạng bảng tính; công thức và hàm trong Excel; biểu đồ và in ấn; cơ sở dữ liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   141 p vaa 28/07/2020 16 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Subtotal, hàm dữ liệu, pivot table, pivot chart. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p vaa 24/06/2020 30 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google" giới thiệu tới người học một số kiến thức tổng quan và ứng dụng của google như: Search, mail, calendar, drive, groups. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   85 p vaa 24/06/2020 27 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức về giải phương trình và giải hệ phương trình bằng Solver và bằng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vaa 24/06/2020 27 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Biểu diễn thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn thông tin loại số, biểu diễn thông tin loại phi số, đơn vị tính và các hệ đếm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vaa 24/06/2020 29 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy và tương quan, dự báo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p vaa 24/06/2020 26 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khấu hao tuyến tính cố định, khấu hao nhanh, tính các giá trị còn lại của tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vaa 24/06/2020 34 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê mô tả, bảng tần suất, xếp hạng và phần trăm theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vaa 24/06/2020 28 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p vaa 24/06/2020 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số