• Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 1

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 1 of book.

   85 p vaa 22/07/2022 160 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate student's book (Third edition) - Part 2

  The book "English file: Pre-intermediate student's book (Third edition)" gives you motivating, enjoyable lessons that work. And hepls you with proven balance of grammar, vocabulary, pronunciation, and skills; engaging topics, tasks, and activities that get students talking on every page. Please refer to the content of part 2 of book.

   84 p vaa 22/07/2022 116 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 1

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   136 p vaa 22/07/2022 141 0

 • Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Ebook English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition) - Part 2

  Our aim with "English file: Pre-intermediate Teacher's book (Third edition)" has been to make every lesson better and more student- and teacher-friendly. As well as the main A, B, C student’s books lessons, there is a range of material which can be used according to your students’ needs and the time available. Don't forget the practical english video and exercises, the revise and check pages, with video, photocopiable grammar, vocabulary,...

   144 p vaa 22/07/2022 149 0

 • Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2

  How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 2 has present the contents revision test; futher practice; answers section; glossary; sample examination paper 1; sample examination paper 2; identify the task;...

   89 p vaa 23/05/2022 106 0

 • Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1

  Ebook How to pass English for Business: Level 1 (5th edition): Part 1 has present the contents compulsory written exam; optional speaking test; optional listening test; main section: letters, memos, short answers, true/false, forms & diagram;...

   71 p vaa 23/05/2022 106 0

 • Ebook Reading skills

  Ebook Reading skills

  Ebook Reading skills has contents the technique you use when you're looking up a name in the phone book: you move your eye quickly over the page to find particular words or phrases that are relevant to the task you're doing.

   94 p vaa 28/04/2022 76 0

 • Ebook Open forum accademic listening and speaking

  Ebook Open forum accademic listening and speaking

  The Publisher grants permission for the photocopying of those pages marked “photocopiable” according to the following conditions. Individual purchasers may make copies for their own use or for use by classes they teach. School purchasers may make copies for use by their staff and students.You must not circulate this book in any other binding or cover

   45 p vaa 28/04/2022 65 0

 • 1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

   1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất

  1000 cụm từ tiếng anh thông dụng nhất là cuốn sách bao gồm những thành ngữ thông dụng nhất giải quyết những khó khăn giao tiếp trong tiếng anh và những câu hỏi thông thường,... mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vaa 27/04/2022 97 0

 • 101 Câu giao tiếp với du khách nước ngoài

  101 Câu giao tiếp với du khách nước ngoài

  Nội dung tài liệu bao gồm: Các câu hỏi để dẫn chuyện và bắt đầu cuộc hội thoại, các chủ đề "hot" khi nói chuyện với du khách nước ngoài và hướng dẫn luyện tập và ghi nhớ để sử dụng tự nhiên 100 câu giao tiếp với du khách Tây. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   45 p vaa 27/04/2022 125 0

 • Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cụm từ và mệnh đề; Viết câu đúng và hoàn chỉnh; Câu đẳng lập và câu chính phụ; Dấu câu; Viết hoa và viết tắt; Văn phong viết tiếng Anh; Cách chọn từ và viết ngắn gọn súc tích; Từ ngữ và thành ngữ cần tránh....

   157 p vaa 21/03/2022 92 3

 • Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

  Tài liệu "Phát triển kỹ năng viết đúng ngữ pháp tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có một tài liệu để rèn luyện kỹ năng viết, viết như thế nào là đúng ngữ pháp. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ loại; Dùng đại từ đúng ngữ pháp; Dùng động từ đúng ngữ pháp; Dùng tính từ và trạng từ đúng ngữ pháp; Sự hòa hợp giữa...

   124 p vaa 21/03/2022 106 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số