• Ebook Airline operations and delay management: Part 2

  Ebook Airline operations and delay management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Management delay in airline operation present the content: enroute flight operations in airline networks; delay management and disruption management; robust airline scheduling and operational reliability. Please consult the ebook to get the details.

   125 p vaa 27/11/2019 14 0

 • Ebook Airline operations and delay management: Part 1

  Ebook Airline operations and delay management: Part 1

  Management delay in airline operation present insights from airline economics, networks and strategic schedule planning. Part 1 of this document with content: introduction to airline operations and the operating environment; airline operations at airports; managing airline ground operations.

   129 p vaa 27/11/2019 15 0

 • Ebook Lufthansa an airline and its aircraft: Part 2

  Ebook Lufthansa an airline and its aircraft: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Airline and its aircraft - Lufthansa present the content: south Atlantic mail service, south Atlantic airship service, flexing the muscles, the standard workhorse, triumph and tribulation, eastward bound, historic landplane sortie, back to the Atlantic, jets and more jets, delivering the goods, nonscheduled diversification, a European mainliner, they also serve

   53 p vaa 27/11/2019 13 0

 • Ebook Lufthansa an airline and its aircraft: Part 1

  Ebook Lufthansa an airline and its aircraft: Part 1

  Part 1 of the document Airline and its aircraft - Lufthansa present the content: lighter than air prelude; the dawn of air transport, the first scheduled airship service , ancestral heritage, the exploratory years, ocean conquest, the condor syndikat and iberia, early north atlantic surveys, preparations for the south atlantic, the world's first sustained airline.

   45 p vaa 27/11/2019 15 0

 • Xây dựng mô hình tính toán mô phỏng cho việc tái sắp xếp lịch bay của hãng hàng không

  Xây dựng mô hình tính toán mô phỏng cho việc tái sắp xếp lịch bay của hãng hàng không

  Bài viết trình bày quá trình tiến hành xây dựng một mô hình tính toán mô phỏng cho việc tái sắp xếp lịch bay khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu tổng thời gian trì hoãn của các chuyến bay trong lịch sử bay dựa trên mô hình Integer Programming (ILP) và so sánh với kết quả thực tế của hãng hàng không.

   7 p vaa 21/09/2019 19 0

 • Bài tập Quản lý chuyến bay

  Bài tập Quản lý chuyến bay

  Tài liệu cung cấp các bài tập về quản lý chuyến bay như: mô tả cơ sở dữ liệu,lược đồ cơ sở dữ liệu, bảng tính các thuộc tính, lược đồ cơ sở dữ liệu dạng hình vẽ, một thể hiện của cơ sở dữ liệu, góm nhóm và hàm, truy vấn lòng và hàm, phép chia... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   10 p vaa 22/08/2019 37 0

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay

  Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay

  Cùng tìm hiểu tổng quan về hệ thống điện trên máy bay; bộ lọc hấp thụ cho bộ chuyển đổi AC/DC trên máy bay; tính toán tham số điều khiển bộ lọc hấp thụ sóng sin cho máy bay được trình bày cụ thể trong "Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay". Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm...

   26 p vaa 30/07/2019 44 0

 • Khảo sát quá trình chuyển động lấy đà của máy bay

  Khảo sát quá trình chuyển động lấy đà của máy bay

  Để cất cánh an toàn thì việc lấy đà của máy bay là hết sức quan trọng, chính vì vậy bài viết cung cấp những thông tin, sự phân tích, sự khảo sát các thông số kỹ thuật của máy bay trước khi cất cánh. Quá trình cất cánh được chia làm 4 giai đoạn: chạy đà, chuẩn bị chóc ngóc, chúc ngóc và bay lên... tất cả các giai đoạn đều cần phải có sự...

   8 p vaa 30/07/2019 49 0

 • Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không

  Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không

  Đồ án với mục tiêu phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một hãng hàng không nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng phù hợp và hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Đáp ứng yêu cầu mua, đổi hay huỷ vé của khách hàng; quản lý việc thêm nhân viên, sửa thông tin cá nhân của nhân viên; quản lý việc thêm một chu trình...

   118 p vaa 30/07/2019 48 1

 • Customer satisfaction and quality of Vietnam Airlines domestic services

  Customer satisfaction and quality of Vietnam Airlines domestic services

  The paper examines relation between quality of Vietnam Airlines domestic services and customer satisfaction by gathering opinions from 402 passengers employing Skytrax scale with some modification along with Cronbach’s alpha, EFA and multiple regression analysis.

   12 p vaa 28/06/2019 49 0

 • An LP based approximate dynamic programming model to address airline overbooking under cancellation, refund and no show

  An LP based approximate dynamic programming model to address airline overbooking under cancellation, refund and no show

  In this paper we simultaneously address four constraints relevant to airline revenue management problem: Flight cancellation, customer no-shows, overbooking and refunding. We develop a linear program closely related to the dynamic program formulation of the problem which we later use to approximate the optimal decision rule for rejecting or accepting customers. We give a novel proof that the optimal objective function of this linear program is...

   20 p vaa 28/06/2019 46 0

 • Airline seat management with round trip requests

  Airline seat management with round trip requests

  Consider a multi-period multi-fare class airline booking problem related to a two-leg airline network. Travel requests include outbound, inbound trip, and round trips. The round-trip refers to a journey comprising both outbound and inbound trips. To develop a dynamic-nested booking decision-making system for the airline network, this study designs a dynamic model that enables the airline reservations system to devise a set of dynamic decision...

   16 p vaa 28/06/2019 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số