• Thử nghiệm, đánh giá giao thức truyền đa đường trên các thiết bị điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android

  Thử nghiệm, đánh giá giao thức truyền đa đường trên các thiết bị điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android

  Bài viết đề xuất một framework tự động hóa các hành động của người dùng trên các ứng dụng điện thoại thông minh Android để thực hiện các phép đo lưu lượng mạng, qua đó đưa ra những đánh giá về hiệu quả và lợi ích của giao thức truyền đa đường MPTCP.

   10 p vaa 30/03/2020 198 2

 • Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polyme

  Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polyme

  In this paper, the rada absorption characteristics of conducting polymer nanocomposite were investigated. The complex permittivity and Rada attenuation values of nanocomposite were obtained using a network analyzer in the frequency ranges from 50 MHz to 50 GHz. Reflection loss strongly depends on thickness and complex permitivity and volume faction of conducting polymer of materials.

   6 p vaa 31/01/2018 56 2

 • Giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán khi các đài radar trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố Lognormal

  Giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán khi các đài radar trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố Lognormal

  Bài viết trình bày việc giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí xử lý phân tán trong trường hợp các đài radar thành phần trong mạng chịu ảnh hưởng của nhiễu tương quan phân bố LogNormal. Tính toán và khảo sát chất lượng phát hiện của mạng phụ thuộc vào mức độ tương quan giữa các đài radar thành phần trong mạng.

   13 p vaa 30/03/2020 169 2

 • Hệ thống thời gian thực và ứng dụng trong kỹ thuật mô phỏng

  Hệ thống thời gian thực và ứng dụng trong kỹ thuật mô phỏng

  Bài viết phân tích để hiểu rõ về hệ thống thời gian thực và áp dụng cho đồ họa 3D thời gian thực trong các sản phẩm mô phỏng. Mời các bạn tham khảo!

   36 p vaa 30/04/2018 365 2

 • Một số kết quả thực nghiệm của hệ thống định vị GPS RTK sử dụng mạng lưới viễn thông di động 3G và internet

  Một số kết quả thực nghiệm của hệ thống định vị GPS RTK sử dụng mạng lưới viễn thông di động 3G và internet

  Bài viết này giới thiệu các kết quả thực nghiệm của hệ thống GPS RTK do nhóm tác giả thiết lập với các cự ly khác nhau (từ 2.5km đến 21 km). Với các đường đáy 5km, sai số trung phương của lời giải RTK là 2.8cm với nghiệm fix đạt tỷ lệ xấp xỉ 90%.

   10 p vaa 30/04/2018 336 2

 • Ứng dụng công nghệ sàn không dầm vào thực tế công trình những hiệu quả kinh tế - kỹ thuật mang lại

  Ứng dụng công nghệ sàn không dầm vào thực tế công trình những hiệu quả kinh tế - kỹ thuật mang lại

  Bài viết Ứng dụng công nghệ sàn không dầm vào thực tế công trình những hiệu quả kinh tế - kỹ thuật mang lại trình bày những nội dung như: Các tiêu chí đánh giá hiệu quả công nghệ sàn không dầm; Cơ sở phương pháp đánh giá hiệu quả sàn không dầm; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vaa 30/04/2018 303 2

 • Ứng dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin

  Ứng dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin

  Nội dung bài viết bao gồm: Lý do phát triển mật mã lượng tử, mật mã lượng tử (Quantum crytography - QC), các phương thức sử dụng mật mã lượng tử trong an toàn thông tin, tình hình và kết quả nghiên cứu về mật mã lượng tử hiện nay.

   5 p vaa 31/01/2018 300 2

 • Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84

  Mô phỏng mật mã lượng tử theo giao thức BB84 là hệ mô phỏng cách làm việc thực tế của hệ phân phối khóa lượng tử. Hệ thực hiện theo giao thức BB84 cho mật mã lượng tử bao gồm việc sử dụng xung phân cực ánh sáng để truyền thông tin trên kênh lượng tử và điều chỉnh quá trình phân bố thông tin đó bằng cách trao đổi một cách công khai trong...

   10 p vaa 31/01/2018 365 2

 • Hệ thống anten thông minh

  Hệ thống anten thông minh

  Bài viết này giới thiệu các khái niệm cơ bản về các hệ thống anten thông minh và các đặc tính vượt trội quan trọng của thiết kế hệ thông anten thông minh so với các phương pháp vô hướng truyền thống. Những điểm khác biệt để phân biệt giữa các công nghệ khác nhau cũng được đề cập đến. Các công nghệ này bao gồm các anten phân tập đơn giản...

   16 p vaa 30/03/2020 185 2

 • Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Kế hoạch mạng đơn tần lớn cho DVB-T2

  Phạm vi cuối cùng và hoạt động của 1 mạng đơn tần SFN là kết quả chung của các thuộc tính của tất cả các máy phát trong SFN. Do có nhiều tham số liên quan đến quá trình, việc tìm kiếm đúng cấu hình là khá phức tạp. Mục đích của bài báo là tìm cấu hình mạng SFN tối ưu cho DVB-T2. Cung cấp nhiều lựa chọn hơn về các thông số hệ thống so với...

   23 p vaa 30/03/2020 173 2

 • Hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống FD-MIMO trong mạng 5G

  Hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống FD-MIMO trong mạng 5G

  Bài viết đề xuất một phương pháp mới để phân tích hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống FD-MIMO và với nhiều cell hoạt động trên cùng băng tần. Các kết quả tính toán số cho phép chúng tôi đưa ra những nhận xét thú vị về cách làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống này.

   8 p vaa 31/12/2019 211 2

 • Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao

  Các thuật toán định tuyến trong mạng truyền tải quang dung lượng cao

  Việc xây dựng một hệ thống truyền tải có dung lượng lớn đã đặt ra yêu cầu phải có các giải pháp tối ưu các tuyến truyền dẫn theo lưu lượng nhằm tối ưu việc sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn. Thành công trong hiện tại và tương lai của mạng truyền tải quang dung lượng cao là khớp nối hiệu quả của chuyển mạch và định tuyến quang. Vì vậy...

   11 p vaa 31/01/2018 360 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số