• Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh

  Lịch sử phát triển và những thông số kỹ thuật của các thế hệ vệ tinh hiện nay, nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đo cao vệ tinh, phân tích ảnh hưởng của các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh,... là những nội dung chính trong bài viết "Nguyên lý hoạt động và phân tích các nguồn sai số trong kỹ thuật đo cao vệ tinh". Mời các bạn cùng...

   5 p vaa 10/11/2017 277 1

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu MRDB (Multi - resolution/ Representation datbase) cho hiển thị bản đồ trên PDA

  Xây dựng cơ sở dữ liệu MRDB (Multi - resolution/ Representation datbase) cho hiển thị bản đồ trên PDA

  Mạng không dây ngày càng phát triển đã mở ra chân trời mới cho việc cung ứng dụng GIS thông qua mạng này. Tuy nhiên quá trình phát triển và triển khai ứng dụng trong môi trường không dây gặp rất nhiều khó khăn vì các thiết bị di động có năng lực hạn chế hơn nhiều so với mát tính cá nhân. Những vấn đề mà bài viết nêu lên trong bài để xây dựng...

   14 p vaa 31/01/2018 330 1

 • Ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ chất màu lên phổ tích phân của laser màu băng rộng

  Ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ chất màu lên phổ tích phân của laser màu băng rộng

  Trên cơ sở sử dụng hệ phương trình tốc độ mở rộng cho một số tùy ý các bước sóng, các tác giả đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của chiều dài buồng cộng hưởng và nồng độ phân tử chất màu lên phổ tích phân của laser màu xung băng rộng. Các kết quả này rất có ý nghĩa trong việc mở rộng vùng bước sóng hoạt động trong phát xạ laser màu.

   6 p vaa 29/05/2019 196 1

 • Optimal precoder designs for sum rate maximization in MIMO multiuser multicells

  Optimal precoder designs for sum rate maximization in MIMO multiuser multicells

  This paper is concerned with the joint linear precoder design problem for the multiuser multiple-input multiple-output (MIMO) heterogeneous networks (HetNets) in which multiple femto base stations (FBSs) coexist with a macro base station (MBS).

   10 p vaa 30/04/2018 236 1

 • Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông - Ngô Đăng Hải

  Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông - Ngô Đăng Hải

  Bài viết "Nghiên cứu áp dụng phần mềm trực tuyến Benchmarking (OIBS) đánh giá hiệu quả của các hệ thống thuỷ nông" được thực hiện nhằm phổ biến áp dụng phần mềm OIBS và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các hệ thống thuỷ nông ở Việt Nam theo hướng hiện đại hoá tưới tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi...

   6 p vaa 10/11/2017 306 1

 • Results and comparision between different control algorithms for a quadrotor using ArduPilot framework

  Results and comparision between different control algorithms for a quadrotor using ArduPilot framework

  This article presents a simple way to test the behavior of various control algorithms, with the quadrotor as the control target and ArduPilot is the framework to create the firmware carrying multi controllers.

   9 p vaa 30/04/2018 223 1

 • Hybrid beamforming for 5G millimeter-wave multi-cell networks

  Hybrid beamforming for 5G millimeter-wave multi-cell networks

  Multi-cell wireless systems usually suffer both intracell and inter-cell interference, which can be mitigated via coordinated multipoint (CoMP) techniques. Previous works on multi-cell analysis for the microwave band generally consider fully digital beamforming that requires a complete radio-frequency chain behind each antenna, which is less practical for millimeterwave (mmWave) systems where large amounts of antennas are necessary to provide...

   8 p vaa 30/03/2020 80 1

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển nhà thông minh sử dụng kết nối bluetooth, GSM

  Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển nhà thông minh sử dụng kết nối bluetooth, GSM

  Bài viết tập trung xây dựng mô hình nhà thông minh có khả năng thu nhận tín hiệu từ các cảm biến môi trường, kết nối các thiết bị điện trong ngôi nhà thông qua công nghệ không dây như: Bluetooth, mạng di động (Global System for Mobile Communications - GSM) thành một hệ thống mạng các thiết bị được điều khiển thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh.

   12 p vaa 29/05/2019 262 1

 • Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc định tuyến QoS

  Lưu lượng trong mạng FMC và ứng dụng kỹ thuật lưu lượng trong việc định tuyến QoS

  Bài báo này giới thiệu về kỹ thuật lưu lượng trên mạng Viễn thông thế hệ mới, tổng hợp một số thông tin về một số mô hình lưu lượng mới và phân tích cách thức ứng dụng kỹ thuật lưu lượng khi chưa có một mô hình lưu lượng chuẩn.

   6 p vaa 10/11/2017 252 1

 • Hybrid beamforming for millimeter wave systems using the MMSE criterion

  Hybrid beamforming for millimeter wave systems using the MMSE criterion

  Hybrid analog and digital beamforming (HBF) has recently emerged as an attractive technique for millimeter-wave (mmWave) communication systems. It well balances the deman d for sufficient beamforming gains to overcome the propagatio n loss and the desire to reduce the hardware cost and power consumption. In this paper, the mean square error (MSE) is chosen as the performance metric to characterize the transmission reliability. Using the...

   15 p vaa 30/03/2020 72 1

 • On the performance of cooperative cognitive networks with selection combining and proactive relay selection

  On the performance of cooperative cognitive networks with selection combining and proactive relay selection

  This paper proposes an outage analysis framework for cooperative cognitive networks with proactive relay selection and selection combining (SC) under licensed outage constraint, maximum transmit power constraint, independent non-identical (i.n.i) fading distributions, erroneous channel information, and licensed users’ interference.

   10 p vaa 30/04/2018 233 1

 • Nâng cao chất lượng hệ thống OFDM bằng BICM-ID

  Nâng cao chất lượng hệ thống OFDM bằng BICM-ID

  Bài viết tập trung phân tích hoạt động, thiết kế và khảo sát chất lượng hệ thống OFDM sử dụng mã BICM-ID trên kênh pha đinh đa đường có chịu tác động đồng thời của tạp âm Gauss.

   11 p vaa 29/05/2019 221 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số