• Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

    Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB

    Bài giảng Tổng quan về CNS và thiết bị dẫn đường NDB trình bày tổng quát hệ thống CNS/ATM (thông tin - dẫn đường - giám sát/quản lý không lưu), tổng quan về đài dẫn đường vô tuyến sóng đài vô hướng NDB.

     68 p vaa 24/04/2019 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số