• Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 1

  Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên đại học chính quy ngành Y - Dược) - Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Cơ học và Nhiệt học. Trong phần này sẽ trình bày những nội dung chi tiết như: Các khái niệm đại cương, động học chất điểm, động lực học chất điểm - năng lượng, cơ học chất lưu, các định luật...

   83 p vaa 29/09/2021 7 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương: Phần 2

  Giáo trình Vật lý đại cương (Dành cho sinh viên đại học chính quy ngành Y - Dược): Phần 2 trang bị cho người học những nội dung cơ bản về điện từ và quang học. Thông qua phần này, người học có thể nắm bắt được những kiến thức như: Tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, dao động điện từ,...

   114 p vaa 29/09/2021 8 0

 • Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 2) có nội dung trình bày về: nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể và laze, hạt nhận nguyên tử và hạt cơ bản, vật lí các sao... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   189 p vaa 27/07/2021 35 0

 • Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1)

  Giáo trình Vật lí đại cương: Các nguyên lí và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lí lượng tử (Phần 1) trình bày các nội dung về: quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.

   231 p vaa 27/07/2021 36 1

 • Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1

  Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 1" gồm 14 với các kiến thức về thuyết tương đối hẹp và lý thuyết lượng tử của bức xạ điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết kiến thức.

   123 p vaa 30/06/2021 32 0

 • "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2

  "Ebook Vật lí hiện đại (Lí thuyết và bài tập): Phần 2" được tiếp nối phần 1 với các kiến thức về sóng vật chất; các nguyên tử đồng dạng Hiđrô; các nguyên tử nhiều electron; vật lí hạt nhân; các hệ nguyên tử.

   374 p vaa 30/06/2021 52 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 3: Đông học

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 3: Đông học

  Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động của lưu chất, các khái niệm thường dùng, phân loại chuyển động, gia tốc phần tử lưu chất, phân tích chuyển động của lưu chất,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   11 p vaa 28/06/2021 22 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu môn học Cơ lưu chất. Nội dung chính trong chương này: Giới thiệu môn học Cơ lưu chất, các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất; các lực tác dụng trong lưu chất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   11 p vaa 28/06/2021 21 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 4: Động lực học lưu chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình vi phân cho chất lỏng lý tưởng chuyển động (P.Tr EULER), tích phân P. Tr. Lamb-Gromeco→ phương trình Bernoulli, phương trình vi phân cho chất lỏng thực chuyển động (P.Tr Navier-Stokes),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   20 p vaa 28/06/2021 22 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong ống

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 5: Dòng chảy đều trong ống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Dòng chảy trên bản phẳng, dòng chảy trong ống, phương trình cơ bản cho dòng đều trong ống, phân bố vận tốc trong dòng chảy tầng phát triển hoàn toàn trong ống, phân bố vận tốc trong dòng chảy rối, tính toán tổn thất của dòng chảy đều trong ống....

   14 p vaa 28/06/2021 24 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 2: Tĩnh học lưu chất

  Nội dung chính trong chương này: Hai tính chất của áp suất thuỷ tĩnh, phương trình vi phân cơ bản, tích phân phương trình vi phân cơ bản, lực tác dụng lên thành phẳng, lực tác dụng lên thành cong đơn giản, sự cân bằng của một vật trong lưu chất, ứng dụng tĩnh tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p vaa 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 6: Thế lưu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 6: Thế lưu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 6: Thế lưu. Trong chương này ta tập trung nghiên cứu dòng lưu chất lý tưởng không nén được, chuyển động thế trên mặt phẳng xOy, các ví vụ dòng chảy thế từ đơn giản (dòng thẳng đều, điểm nguồn, hút,… đến phức tạp hơn (lưỡng cực, dòng bao quanh trụ tròn…).

   12 p vaa 28/06/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số