• Đề thi cuối học kỳ 3 năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi cuối học kỳ 3 năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi cuối học kỳ 3 năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3 giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Toán cao cấp A3 và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   2 p vaa 24/08/2020 28 1

 • Đề thi học kỳ II năm 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi học kỳ II năm 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm 2015-2016 giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Toán cao cấp A3 và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

   2 p vaa 24/08/2020 34 1

 • Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm 2013-2014

  Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm 2013-2014

  Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm 2013-2014 giúp cho các các bạn sinh viên sinh viên củng cố kiến thức môn học. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập trong đề thi này sẽ giúp các các bạn sinh viên biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về khía cạnh đó.

   1 p vaa 24/08/2020 31 1

 • Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm học 2014-2015

  Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm học 2014-2015

  Đề thi môn Toán cao cấp A3 năm học 2014-2015 giúp cho các các bạn sinh viên sinh viên củng cố kiến thức môn học. Đặc biệt, thông qua việc giải những bài tập trong đề thi này sẽ giúp các các bạn sinh viên biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về khía cạnh đó.

   1 p vaa 24/08/2020 47 1

 • Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3

  Đề thi cuối học kỳ I năm học 2015-2016 môn Toán cao cấp A3 gồm 5 bài tập khái quát chương trình môn học Phương pháp tính, giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p vaa 24/08/2020 27 1

 • Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A3 (Đề số 1)

  Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A3 (Đề số 1)

  Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014-2015 môn Toán cao cấp A3 gồm 5 câu hỏi kèm đáp án sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt.

   2 p vaa 24/08/2020 29 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân vầ ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 6: Phương trình vi phân và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấp của phươn trình vi phân, phương trình vi phân cấp 1, nghiệm tổng quát dạng ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p vaa 28/07/2020 37 2

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 1: Toán cho tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dãy số, chuỗi số, lãi đơn, lãi gộp, giá trị hiện tại ròng và tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, mối liên hệ giữa lãi suất và giá của trái phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p vaa 28/07/2020 39 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 28/07/2020 36 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số góc của đường cong và đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm cận biên, hàm bình quân, tối ưu hàm một biến, các điểm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p vaa 28/07/2020 37 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính 2 biến, ma trận, giải hệ phương trình - phương pháp khử, định thức, ma trận nghịch đảo và phân tích input/output, tự tương quan và hồi qui tuyến tính đơn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p vaa 28/07/2020 38 1

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5b: Quy hoạch tuyến tính hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát, dạng ma trận của bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán dạng chuẩn tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p vaa 28/07/2020 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số