• Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 2

  Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 2

  Bài viết trình bày định nghĩa, ví dụ về hệ phương trình tuyến tính, hệ Grame, giải hệ phương trình bằng phương pháp Gauss, hệ phương trình thuần nhất. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   67 p vaa 28/10/2019 31 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 1: Ma trận

  Bài giảng cung cấp các ma trận đặc biệt, ma trận bằng nhau, ma trận chuyển vị, các phép toán trên ma trận, phép cộng hai ma trận, phép nhân một số với một ma trận... Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p vaa 28/10/2019 36 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 4: Hạng ma trận

  Bài giảng trình bày định nghĩa hạng ma trận, phương pháp tìm hạng của ma trận, ma trận hình thang, các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận, tìm hạng ma trận...

   22 p vaa 28/10/2019 37 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 2: Định thức

  Bài giảng trình bày ma trận vuông A cấp n, định thức cấp 3, định thức cấp 2, tính chất của định thức, định thức của ma trận tam giác... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   42 p vaa 28/10/2019 37 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

  Bài giảng Đại số tuyến tính - Bài 3: Ma trận nghịch đảo

  Bài giảng trình bày ma trận nghịch đảo thông qua nghiên cứu tính chất, chứng minh ma trận nghịch đảo, tìm ma trận phụ hợp, tìm ma trận nghịch đảo... Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   32 p vaa 28/10/2019 30 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 3

  Bài giảng Đại số tuyến tính – Chương 3

  Bài giảng trình bày không gian Vector, không gian Vector con sự độc lập và phụ thuộc tuyến tính, hạng của một hệ Vector, cơ sở và số chiều của không gian Vector, tọa độ trong không gian Vector.

   123 p vaa 28/10/2019 26 0

 • Bài thuyết trình Các loại màng quang học - Lê Nguyễn Bảo Thư

  Bài thuyết trình Các loại màng quang học - Lê Nguyễn Bảo Thư

  Bài thuyết trình "Các loại màng quang học" trình bày các nội dung: Lịch sử màng quang, ma trận hình thức, màng quang học, màng kim loại, màng điện môi, màng chống phản xạ, màng dẫn truyền qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p vaa 22/08/2019 53 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình đệ quy - Chương 6: Lập trình Hàm

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình đệ quy - Chương 6: Lập trình Hàm

  Bài giảng với các nội dung: tổng quan về đệ quy; các vấn đề đệ quy thông dụng; các bài toán kinh điển; phân tích giải thuật và khử đệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chắc các nội dung và các kiến thức mà bài giảng cung cấp.

   49 p vaa 30/07/2019 71 0

 • Bài giảng Đại số Logic - Mệnh đề

  Bài giảng Đại số Logic - Mệnh đề

  Bài giảng gồm các nội dung: mệnh đề; phép toán phủ định; phép toán nối liền; phép toán nối rời; phép toán kéo theo. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   20 p vaa 30/07/2019 59 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm

  Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Phép đếm

  Các nội dung của bài giảng gồm: hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, nhị thức Newton, hoán vị lặp, tổ hợp lặp, đa thức Newton với những bài toán ví dụ từ đó phân tích, tìm hiểu hướng dẫn cách giải. Để nắm chắc các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   26 p vaa 30/07/2019 58 0

 • Bài thuyết trình Chương 2: Tập hợp, phương pháp đếm

  Bài thuyết trình Chương 2: Tập hợp, phương pháp đếm

  Bài thuyết trình với các nội dung: hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp; công thức nhị thức Newton; hoán vị lặp và tổ hợp lặp. Bào gồm các khái niệm, định lý, các ví dụ phân tích, bài tập vận dụng để tìm hiểu về tập hợp, phương pháp đếm. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.

   31 p vaa 30/07/2019 63 0

 • Bài giảng Giải tích đa trị

  Bài giảng Giải tích đa trị

  Bài giảng gồm 4 chương với các nội dung: kiến thức chuẩn bị, không gian tuyến tính và tập lồi, không gian tuyến tính sắp thứ tự; giới hạn và tính liên tục của hàm số, giới hạn dãy tập ánh xạ đa trị, tính liên tục của ánh xạ đa trị; quá trình lồi đóng; tồn tại và ổn định của điểm cân bằng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để...

   24 p vaa 30/07/2019 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số