Xu hướng thương mại hóa hoạt động khai thác cảng hàng không

Trong sự phát triển của nền kinh tế, vận tải hàng không đã tăng trưởng nhanh chóng ở tất cả các quốc gia. Nó ngày càng trở thành phương thức vận tải thân thiện với người dân. Các sân bay ngày càng mở rộng qui mô và hiện đại hơn, đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn. Bên cạnh đó sức ép cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không buộc các hãng phải không ngừng tiết kiệm chi phí khai thác trong đó có các khoản chi phí sân bay. Như vậy sự hoàn vốn đầu tư phát triển các cảng không thể trông cậy chính vào các khoản chi trả phí sân bay của các hãng hàng không, cần phải mở rộng sang các đối tượng khác sử dụng các dịch vụ của cảng. Các dịch vụ phi hàng không được đa dạng hóa giúp các cảng tăng nguồn thu, đảm bảo hiệu quả đầu tư và khai thác