Tiếp cận chuỗi giá trị du lịch tỉnh Bình Thuận: Tiếp cận từ phân tích chi tiêu của du khách

Bài viết này tập trung khái quát tình hình phát triển du lịch và phân tích chuỗi giá trị du lịch của tỉnh Bình Thuận từ năm 2009 đến nay, qua đó khái quát toàn cảnh du lịch và hàm ý một số vấn đề về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.