Thực trạng công tác giáo dục thể chất nội khóa của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy chúng tôi đã khảo sát được thực trạng công tác giáo dục thể chất (GDTC) nội khóa của sinh viên (SV) Trường Đại học Luật Hà Nội. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất những biện pháp nâng cao thể lực cho SV Nhà trường trong thời gian tới.