Thông tư liên tịch số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC

Thông tư liên tịch số: 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay; căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...