Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác dân vận hiện nay

Bài viết dưới đây sẽ phân tích sự cần thiết phải tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, các quan điểm và giải pháp công tác dân vận chính quyền ngày nay của Đảng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, tư tưởng của Đảng.