Luận văn: Đa thức bất khả quy

Luận văn với mục đích trình bày sâu hơn sâu hơn về đa thức bất khả quy; bên cạnh một hệ thống lý thuyết tối thiểu cần thiết, luận văn đưa ra các dạng bài tập và một số phương pháp khảo sát tính bất khả quy của đa thức. Nội dung luận văn gồm: một số vấn đề cơ sở, kiến thức cơ bản và các kết quả; một số phương pháp khảo sát tính bất khả quy của đa thức, các phương pháp sơ cấp, phương pháp dựa vào tính chia hết của các hệ số của đa thức, phương pháp dựa vào việc so sánh độ lớn của các hệ số của đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để biết thêm chi tiết nội dung nghiên cứu.