Giáo trình Trung cấp Temabetsu chuukyuu kara manabu nihongo: Phần 1

Giáo trình Trung cấp Temabetsu chuukyuu kara manabu nihongo dành cho những bạn đã hoàn thành khóa học sơ cấp. Các câu hỏi ở phần bài đọc hiểu không phải là sự lựa chọn đáp án a, b, c, d mà các bạn phải đưa ra câu trả lời và điền vào chỗ trống. Điều này giúp bạn cải thiện khả năng suy nghĩ và nói tiếng Nhật cùng với khả năng đọc của bản thân. Phần 1 của cuốn sách cung cấp 18 bài học đan xen mỗi bài là các từ vựng và mẫu ngữ pháp giúp các em cải thiện vốn từ. Để nắm được nội dung bài học trong cuốn giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.