Giáo trình Hãy nói tiếng Nhật Trung cao cấp: Phần 2

Giáo trình Hãy nói tiếng Nhật Trung cao cấp: Phần 2 là cuốn sách luyện hội thoại được sử dụng cho giai đoạn tiếp theo của shadowing. Sách được biên soạn song ngữ Nhật Việt nên vô cùng dễ học và hiệu quả cao. Dưới đây là phần 2, nội dung phần 2 cug cấp cho người học 4 bài học, song song mỗi bài học là những mục riêng nhằm giúp các bạn cải thei65n khả năng nói thông qua phương pháp Shadowing. Mời các bạn cùng tham khảo.