Giải pháp phát triển du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong 5 thành phố có sự phát triển vượt bậc về du lịch trong những năm gần đây. Đà Nẵng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những du khách trong và ngoài nước bởi nhiều điểm du lịch hấp dẫn, độc đáo. Bài viết trình bày tổng quan về tiềm năng phát triển du lịch Đà Nẵng; Thực trạng phát triển du lịch Đà Nẵng; Một số giải pháp để phát triển du lịch Đà Nẵng.