Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay tại sân bay

Đồ án nhằm phân tích thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay của một công ty hàng không về máy bay, về chuyến bay, lộ trình bay, về quá trình đăng ký mua ,đổi vé cũng như bán vé để khách hàng dễ sử dụng dịch vụ và để công ty hàng không dễ dàng quản lý hệ thống của họ. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.