• Đề thi môn Pháp luật đại cương (Trắc nghiệm và nhận định)

    Đề thi môn Pháp luật đại cương (Trắc nghiệm và nhận định)

    Đề thi môn Pháp luật đại cương bao gồm những câu hỏi được chia làm 2 phần, phần 1 với nhưng câu hỏi trắc nghiệm, phần 2 là những câu hỏi tự luận với phần nhận định đúng sai. Nội dung của đề thi khái quát kiến thức đã học một cách cụ thể và có hệ thống.

     3 p vaa 26/12/2018 1126 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số