• Thí nghiệm Hoá hữu cơ - Bài 2: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ - Bài 2: Tổng hợp Aspirin

  Thí nghiệm Hoá hữu cơ "Tổng hợp Aspirin" giúp các bạn nắm được cơ chế phản ứng este hóa giửa Anhydride acetic, cơ chế phản ứng điều chế Aspirin, các bước chuẩn bị, tiến hành thí nghiệm, phân tích kết quả thí nghiệm rút ra kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thí nghiệm.

   10 p vaa 30/07/2019 1927 1

 • Máy tĩnh điện Van De Graaff trong dạy học Vật lí

  Máy tĩnh điện Van De Graaff trong dạy học Vật lí

  Trong dạy học Vật lí, các thiết bị thí nghiệm có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần phát triển kĩ năng thực nghiệm, tư duy sáng tạo của học sinh. Đặc biệt là các thí nghiệm tự tạo. Thí nghiệm tự chế gọn nhẹ, nguyên tắc hoạt động đơn giản vẫn cho kết quả chính xác.

   5 p vaa 22/08/2019 783 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang của khách du lịch

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang của khách du lịch

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định và đánh giá mức độ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch, trường hợp điểm đến Thành phố Châu Đốc. Nghiên cứu được thực hiện qua hai bước là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

   10 p vaa 29/05/2019 732 1

 • Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành

  Tiền tố và hậu tố của sự thỏa mãn và sự bất mãn: một nghiên cứu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành

  Nghiên cứu này xem xét tác động đồng thời ảnh hưởng của các thuộc tính dịch vụ đến STM và SBM của khách hàng, dẫn đến hiệu ứng tiếp theo là sự truyền miệng về dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   11 p vaa 28/01/2019 488 2

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật

  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 361 sinh viên (năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện.

   10 p vaa 28/02/2019 457 2

 • Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở khu vực Bắc miền Trung: ý tưởng tiếp cận và gợi ý chính sách

  Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở khu vực Bắc miền Trung: ý tưởng tiếp cận và gợi ý chính sách

  Bài viết này gồm có 3 phần chính: Những điều kiện tiền đề cho liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội và du lịch ở vùng Bắc Trung bộ, thực trạng liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung bộ, một số gợi ý chính sách tăng cường liên kết vùng ở Bắc Trung bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vaa 21/06/2017 439 1

 • Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

  Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Để thực hiện cơ chế đó đạt được mục tiêu cao nhất trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt cần phải nâng cao nhận thức về vai trò động lực của dân chủ, mặt khác phải nâng...

   9 p vaa 05/10/2017 433 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng

  Nguyên tắc xây dựng Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho Đảng tồn tại và phát triển, là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng nước ta, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,...

   10 p vaa 30/09/2017 427 2

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)

  Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)

  Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu xây dựng mô hình 3D khu vực bờ đập hồ Suối Hai, huyện Ba Vì từ dữ liệu ảnh UAV được chụp từ thiết bị Drone Inspire 1.Để xây dựng mô hình 3D chúng tôi đã tiến hành thực hiện theo hai quy trình: thứ nhất bay chụp ảnh phục vụ công tác xử lý dữ liệu ảnh thu được từ thiết bị Drone Inspire 1 (một thiết bị...

   11 p vaa 22/11/2018 424 1

 • Ứng dụng công nghệ chụp ảnh hàng không bằng máy bay không người lái (UAV) trong công tác khảo sát địa hình mặt đất

  Ứng dụng công nghệ chụp ảnh hàng không bằng máy bay không người lái (UAV) trong công tác khảo sát địa hình mặt đất

  Nội dung bài viết giới thiệu tổng quan về công nghệ chụp ảnh hàng không bằng máy bay không người lái (UAV), quy trình xử lý ảnh UAV để xây dựng mô hình số độ cao, bình đồ ảnh, tạo các mặt cắt địa hình phục vụ công tác thiết kế công trình giao thông và đánh giá khả năng có thể áp dụng trong công tác khảo sát địa hình các tuyến đường giao...

   9 p vaa 22/11/2018 417 1

 • Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh

  Bài báo này xem xét những giải pháp tăng tốc độ truyền số liệu trong thông tin vệ tinh mới nhất hiện nay (liên quan đến mã hóa, điều chế và khử nhiễu) và khuyến nghị phạm vi ứng dụng cho từng giải pháp.

   10 p vaa 31/01/2018 408 2

 • Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

  Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh

  Những năm qua, du lịch Quảng Ninh có bước tăng trưởng vượt bậc là do Tỉnh đã khai thác tốt thế mạnh này. Trên quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan, trong thời gian tới, Quảng Ninh cần tạo sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế từ di sản thiên nhiên.

   10 p vaa 21/06/2017 406 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số